Integritetspolicy

Denna policy är upprättad för att på ett kortfattat sätt synliggöra våra åtaganden enligt Dataskyddsförordningen, GDPR.
Lidingö Elektriska 556100-6676, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.

Ändamål

Vår målsättning är att i minimal omfattning registrera och lagra personuppgifter. Vi gör det för att kunna följa lagar och avtal och för att tillgodose våra intressenters behov. För att få ett uppdrag utfört eller ett anställningsavtal är det en förutsättning att du lämnar efterfrågade uppgifter till oss.

Personuppgifter

Avser alla typer av information som kan användas för att identifiera en enskild person.
Exempel på information: namn, adress, fastighetsbeteckning, telefonnummer. E-postadress, personnummer. Om du representerar ett företag eller en organisation registrerar vi även information som befattning och andra uppgifter till denna roll.

Lagring

Vi sparar dina uppgifter så länge som krävs för våra åtaganden mot dig som intressent eller så länge lag och avtal kräver. Uppgifterna kan komma att lagras både digitalt och som fysiska dokument. Vi har upprättat ett behandlingsregister som bla anger vad vi lagrar, ändamål, varför, hur, hur länge och vem som är ansvarig under tiden. Personuppgifter behandlas och lagras på olika sätt men tillgången till olika personuppgifter är begränsad inom organisationen.

Utlämnande av personuppgifter

Ibland behöver vi föra över dina personuppgifter till en annan part. När det tex är ett krav enligt lag, från en domstol, förvaltningsmyndighet eller enligt ingånget avtal. Vi kan även överföra dina personuppgifter som en följd av din egen begäran eller samtycke. Vi lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Registrerades rättigheter

Information om lagrade uppgifter, ett sk registerutdrag samt lagringstider fås på begäran. Du har rätt att få dina uppgifter rättade och i vissa fall raderade. Datainspektionen tar emot klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlats på felaktigt sätt.

Kontaktformulär

Vi sparar personliga uppgifter vid förfrågningar via kontaktformuläret och via e-post. Dessa uppgifter delas inte med tredje part i annat fall än ovan nämnda.

Cookie-filer

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

Kontaktuppgifter

Lidingö Elektriska AB, org nr 556100-6676, Förrådsvägen 2B, Stockby Hantverksby 20, 18175 Lidingö. Telefon 087650218.