Elinstallationer

Elinstallationer med garanti

Våra team av elektriker har kompetens och mångårig erfarenhet inom elinstallationer, service, värme, kraft, belysning och golvvärme. Vi utför alla typer av elarbeten, från enkla jobb som att installera ett uttag i hemmet, till komplicerade kablage i stora kommersiella och industriella byggnader. Vi utför montering, installation, provning och underhåll av elektriska ledningar, utrustning, redskap och apparater.

 

Felsökning och reparation

I äldre byggnader kan elinstallationer och elledningar behöva kontrolleras för att säkerställa att de är i gott skick och uppfyller elföreskrifterna. I och med ny teknik kan nya lösningar behöva installeras tex en dimmer som klarar av att dimra ledbelysning, fler vägguttag till alltfler elektriska apparater som ska anslutas i hemmet. 

Vi felsöker och reparerar eller byter ut dina fasta elektriska installationer.

 

Bostadshus, villor och lägenheter

Ditt ansvar som innehavare: Om du äger din villa, fritidshus eller lägenhet är du innehavare av en elanläggning och också ansvarig för att den är säker. Som innehavare ska du alltid säkerställa att allt arbete som utförs på eller i anslutning till din elanläggning görs av personer som har tillräckliga kunskaper eller färdigheter för att kunna se till att säkerhet ges mot personskada eller sakskada. Därför är det viktigt att alltid kontrollera att elinstallationsföretaget som du tänkt anlita är registrerat hos Elsäkerhetsverket och har rätt att utföra arbete i bostäder.


Elarbeten i bostäder.
Vi vill att våra kunder ska vara delaktiga i processen och bli nöjda med resultatet. Därför går vi igenom vad du som kund vill få utfört, antalet nödvändiga uttag, strömbrytare och andra elektriska komponenter som ska installeras. Alla installationer görs enligt svenska säkerhetsföreskrifter.


 

Kontor och offentliga lokaler

Installationer på kontor kräver kompetens i flera system såsom installation av telefoner, kontorsmaskiner, arbetsstationer, belysning, luftflöden, säkerhet, etc. Det krävs normalt mer belysning och fler uttag i kommersiella fastigheter än i hemmet. Vi utför också kompletta elinstallationer vid nyproduktion och tillbyggnader.


 

Elsäkerhet

Alla företag, inklusive Lidingö Elektriska, som utför elinstallationsarbete på annans elanläggning ska enligt lag vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. De företag som finns registrerade hos Elsäkerhetsverket uppfyller vissa grundläggande krav. De har åtagit sig att följa de lagar och regler för elinstallationsarbete som finns och står under Elsäkerhetsverkets tillsyn. Det ger dig som beställare en grundtrygghet.

När du har kontrollerat att företaget finns i Elsäkerhetsverkets register kan du även be dem visa upp sitt egenkontrollprogram. Alla registrerade elinstallationsföretag ska ha ett sådant dokument, som bland annat beskriver företagets organisation, vilka kompetenser de har och vilka typer av arbeten de får utföra.

 

Försäkring

Vi prioriterar elsäkerhet och alla arbeten utförs av våra elektriker och i enlighet med svenska elföreskrifter (Svensk Standard). Lidingö Elektriska är medlemmar i branschföreningen IN, Installatörsföretagen (fd. EIO).

 

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa dig med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner