img_2069.png
intervju med Elsäkerhetsverket

Vår vd intervjuades av Elsäkerhetsverket

Tydligare ansvar med nya elsäkerhetslagen

År 2017 kom den nya elsäkerhetslagen, vilket bland annat innebar ett större ansvar för företagens ledning. Christina menar att det blivit tydligare och att det påverkat företaget och branschen positivt på flera sätt. Själv ser hon att företaget jobbar mer med egenkontroll och att det är bra att ansvaret hamnade där det borde ligga från början, nämligen på företaget.

- Den nya lagstiftningen förde med sig en modernisering eftersom Elsäkerhetsverket samtidigt plockade upp den gamla till ytan och dammade av den ordentligt. Det är enklare för kunderna att hålla obehöriga yrkespersoner borta, eftersom det går att kolla att elföretaget finns i Elsäkerhetsverkets register via Kollaelföretaget.se, säger Christina.

Hon tycker också att det med den nya lagen blev tydligare vem som ansvarar för vad och det gör att arbetet med egenkontrollen blir mer överskådlig. Det blir lika för alla eftersom alla elföretag måste ha ett egenkontrollprogram.

 

Egenkontroll en del av pusslet

På Lidingö Elektriska använder man Installatörsföretagens mallar och anpassar efter sin egen verksamhet. Rollbeskrivningar för alla - VD, elinstallatör för regelefterlevnad, arbetsledare, projektledare, montörer, lärlingar, kontrollansvarig, skyddsombud – alla ska kunna se vad ens ansvarsområden är. Det skapar förståelse för vad ens roll i det stora pusslet är, menar Christina. Egenkontroll är ett levande dokument och en metod som ska synliggöras i verksamheten.

- Vi har kompetenskort på alla för att kunna följa upp om man har rätt utbildning för det man gör. Egenkontroll handlar om att formalisera och skapa processer. Det kan tyckas jobbigt i början men förenklar det långsiktiga arbetet väldigt mycket. Det är viktigt att använda det på ett vettigt sätt och anpassa efter sin egen verksamhet, avslutar Christina Sevebo Riis.

läs hela intervjun på Elsäkerhetsverkets hemsida

https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyhetsbrev/2022/juni/positivt-med-modernare-regler/